KORUYUCU ÇERÇEVEMİZ:

Pediatrik Hastanın Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisi ©

Pediatrik Hastanın Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisi Merkezindeki (PPHDN) © alt yapı çerçeve, çocuğun ve ailenin bir ekosistem olarak düşünülmesi kavramıdır.

Buradaki düşünce, sağlıklı gelişim ve işleyişi etkileyen özelliklerin en iyi şekilde biyolojik ve sosyal etkilerin kesişiminin incelenmesiyle anlaşılabileceğidir.

STRATEJİMİZ

Kanıta dayalı stratejimiz, ortaklarımızın büyüme potansiyeline göre bireyselleştirilmiş teklif geliştirme için proje yönetimini kolaylaştırmak için bilgi alışverişi, işbirliğine dayalı araştırma, personel eğitimi ve öğretimi, psikososyal hizmet geliştirme, çevresel tasarım danışmanlığı ve kaynak teşvikinin bir kombinasyonunu kullanabilir.

KAPASİTE VE UMUT YARATMA

Küresel ortaklarımızın başarısı ve bakımları altındaki çocuklara ve ailelere sürdürülebilir destek sistemleri sağlama becerilerine ilişkin ilerlememizi değerlendiriyoruz.

Ortak hastanelere / pediatrik birimlere yapılan ilk saha ziyaretleri sırasında, PPHDN'deki her seviyede hastaların ihtiyaçlarını ele alırken kurumsal güçlü yönleri belirler ve psikososyal bakımın iyileştirilmesi için alanlar önerir ve ardından işbirliği içinde özelleştirilmiş bir çalışma planı geliştiririz.

Psikososyal bakımın iyileştirilmesi için önerilen alanlar ele alındıktan sonra, ortaklarımızın PPHDN'yi kullanarak bakımlarındaki çocuklar ve aileler için sürdürülebilir destek sistemleri sağlama kapasitesini yeniden değerlendiriyoruz.