KORUYUCU ÇERÇEVEMİZ:

Pediatrik Hastanın Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisi ©

Pediatrik Hastanın Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisi Merkezindeki (PPHDN) © alt yapı çerçeve, çocuğun ve ailenin bir ekosistem olarak düşünülmesi kavramıdır.

Buradaki düşünce, sağlıklı gelişim ve işleyişi etkileyen özelliklerin en iyi şekilde biyolojik ve sosyal etkilerin kesişiminin incelenmesiyle anlaşılabileceğidir.

STRATEJİMİZ

Bilgi alışverişi yoluyla, ortaklarımızın Pediatrik Hastalarının Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisini karşılamaya yönelik mevcut yaklaşımlarını anlamaya çabalıyoruz.

Ortakların, ortaklarımızın, hastanede yatan çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları için, kültürel olarak duyarlı PPHDN'nin © her bir alanındaki koruyucu çerçeve yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlayan yeni kaynakları ve sürdürülebilir destek sistemlerini teşvik ediyoruz.

Kanıta dayalı stratejimiz bilgi alışverişi, Ortaklarımızın büyüme potansiyeline göre özelleştirilmiş tasarı geliştirme için proje yönetimini kolaylaştıran, işbirlikçi araştırma, personel eğitimi ve öğrenimi, psikososyal hizmet geliştirme, çevresel tasarım danışmanlığı ve kaynaklarının bir kombinasyonunu kullanabilir.