WordPress database error: [Cannot add foreign key constraint]
CREATE TABLE `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES rxgzukfc_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Cannot add foreign key constraint]
CREATE TABLE `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES rxgzukfc_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Table 'pediatricpotential.rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules' doesn't exist]
SELECT `ips`.`ip` as `ip`, `ir`.id, `ir`.ip_ref, `ir`.cidr, `ir`.is_range, `ir`.offenses, `ir`.type, `ir`.label, `ir`.last_access_at, `ir`.blocked_at, `ir`.unblocked_at, `ir`.last_unblock_attempt_at, `ir`.expires_at, `ir`.updated_at, `ir`.created_at, `ir`.deleted_at FROM `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` as `ir` INNER JOIN `rxgzukfc_icwp_wpsf_ips` as `ips` ON `ir`.ip_ref = `ips`.id WHERE (`ips`.ip=INET6_ATON('44.200.137.63') AND `ir`.`is_range`='0') OR (`ir`.`is_range`='1') ORDER BY `ir`.`created_at` DESC ;

İş Birliği Fırsatları – Pediatric Potential

Pediatric Potential ile Ortaklık

YARARLAR

Pediatric Potential ortaklıkları, ortaklarımızın büyüme potansiyelini desteklemek için özelleştirilir. Hizmetlerimiz, pediatrik hastalar ve aileleri için sağlık deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmalar, artan hasta ve aile memnuniyeti değerleri, kısa ve uzun süreli çocukla başa çıkma ve sağlık sonuçlarındaki gelişim, hastane işletme maliyetlerinin azaltılması, sağlık hizmeti verenlerin moralinin artması, toplumun katılımının artması ve Hasta Raporlu Sonuç Ölçütleri (PROMS) üzerinde etklerinin olduğunu göstermiştir.

HİZMETLERİMİZ

BİLGİ ALIŞ-VERİŞİ

Pediatrik Hastanın Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisini (PPHDN) © bir çerçeve olarak kullanarak çocuk dostu etkileşimi arttırmada güçlü yönleri ortak çalışmayla belirlemek.

ARAŞTIRMA

Bu hizmetlerin tek tek kuruluşlar ve topluluklar üzerindeki olumlu etkisini desteklemek için araştırmaların kullanılması ve uygulanması.

PERSONEL EĞİTİMİ

Pediatrik hastalarla uygun iletişim ve yaklaşıma yönelik beceri geliştirmeyi kolaylaştırma.

HİZMET GELİŞTİRME

Sürdürülebilir pediatrik psikososyal hizmetler ve istihdam yaratma veya geliştirme.

ÇEVRESEL TASARIM DANIŞMANLIĞI

Çocuk dostu sağlık ortamlarının gelişimini teşvik.

KAYNAK TEŞVİKİ

Küresel ağlarımız aracılığıyla psikososyal programın kolaylaştırılması, araştırılması ve geliştirilmesi fırsatlarının desteklenmesi için yeni vizyonerlerin ilgisinin ortaklarımıza çekilmesi.

BİZİMLE ORTAK OLUN

KÜRESEL İŞ ORTAKLARIMIZ