Katılın Ekibimize

Pediatrik Sağlık Hizmeti Deneyimlerini Yeniden Tanımlayın

FIRSATLAR

Misyonumuzu desteklemek için zaman ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaya istekli olan yetenekli kişilerle işbirliği yapmaya ve sorularınızı info@pediatricpotential.org adresine e-posta ile karşılamaya istekliyiz. Lütfen yazışmalarınıza bir motivasyon mektubu ve CV ekleyin.

Şu anda aşağıdaki alanlarda katkı arıyoruz:

- Hibe Yazarı Arkadaşı
- Araştırma Görevlisi
- Sosyal Medya Stajyeri
- Bağış Toplama Stajyeri