BizМЫ
Çocuk Gelişimi Uzmanlarıyız
Küreseliz
İş Ortaklarıyız
Kar Amacı Gütmüyoruz

PEDİATRİK PSİKOSOSYAL BAKIM (PPC)

Sağlık hizmeti deneyimlerinin stres ve kaygısını en aza indirmek için tüm çocukların psikososyal bakıma erişimi olması gerektiğine inanan ve gelişimsel kilometre taşlarının sürdürülmesine yardımcı olan çocuk gelişim uzmanlarıyız.
ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİRENÇ VE UMUT OLUŞTURMAK

Pediatrik psikososyal bakım (PPC), terapötik iletişim yoluyla psikolojik, sosyal ve ruhsal bakımın kültürel açıdan hassas bir şekilde sağlanmasıdır. Buna göre, çocuklar sağlık bakım deneyimlerine katılmaya, gelişimsel olarak uygun sağlık eğitimine erişmeye, oyun oynama fırsatlarına sahip olmaya ve iyileşmek için güvenli, çocuk dostu ortamlara sahip olmaya teşvik edilmelidir. Güncel kanıtlar, etkili psikososyal bakımın hastaların sağlık sonuçlarını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermektedir.
Çocuk gelişimi uzmanları olarak, bilgi alışverişi, personel eğitimi / eğitimi, hizmet geliştirme, çevresel tasarım danışmanlığı, kaynak geliştirme ve araştırma sağlayarak pediatrik psikososyal bakıma erişimi geliştirmek için küresel olarak hastaneler, klinikler ve STK'lar ile ortak ve işbirliği yapıyoruz.
Kanıta dayalı hizmetlerimiz, kültürel duyarlılık göstermeleri, sürdürülebilir destek sistemlerini teşvik etmeleri, koruyucu çerçeveleri güçlendirmeleri ve çocuklar ve aileler için sağlık hizmeti deneyimlerini iyileştirmeye çalışması açısından benzersizdir.

EKİBİMİZLE TANIŞIN

HOLLY CLARK, MS, CTRS, CCLS
Yönetici Müdür
HClark@pediatricpotential.org

Holly Clark, Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Terapötik Rekreasyon Uzmanı olarak çift diploma sahibidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır.

Holly, hematoloji ve onkoloji alanlarında ve akut tıbbi rehabilitasyon ihtiyacı olan pediatrik hastalara Sertifikalı Çocuk Yaşamı Uzmanı olarak on iki yıldan uzun bir süredir hizmet etmiştir. Klinisyen olarak görev yaptığı sırada, çeşitli psikososyal bakım müdahaleleri sağlamış, toplumuna yeniden entegrasyon programlarına öncülük etmişti, destek grupları oluşturmuş ve ekili dış donör ve iş ortağı ilişkileri kurmaya çalışmıştır.

En son liderlik pozisyonunda, Clark, Katar'ın ilk sürdürülebilir Çocuk Yaşam Hizmetini hayata geçirmiş ve devlet halk sağlığı sisteminin pediatrik psikososyal bakım bölümünü dört yıldan fazla bir süre yönetmiştir. Katar'da bulunduğu dönemde, ülkenin Sağlık Bakanlığı (MOPH) tarafından resmi olarak tanınan Çocuk Yaşamı Uzmanlığı için mesleki lisans şartlarını başarıyla savunmuş ve ortak yazarı olarak çalışmıştır.

Holly'nin dünya genelindeki uzmanlığı Amerika2dan, Hindistan, Güney Doğu Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya uzanmaktadır. Son sekiz yıl boyunca, profesyonel bir danışman olarak, yönetim kurulu üyesi, araştırmacı, misafir öğretim görevlisi ve tıbbi misyon gönüllüsü olarak kendini kültürel açıdan duyarlı psikososyal bakımı teşvik etmeye adamıştır.

Bayan Clark, Oregon Üniversitesi'nden Yönetim ve Pazarlama alanında lisans derecesine ve Amerika Birleşik Devletleri San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden Terapötik Rekreasyon dalında Rekreasyon İdaresi odaklı Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

JEANINE CLAPSADDLE, MA, LMFT, CCLS
Başkan
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
JClapsaddle@pediatricpotential.org

Jeanine Clapsaddle, Diplomalı Bir Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Lisanslı bir Evlilik ve Aile Terapistidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır.

Jeanine, Sertifikalı Çocuk Yaşam Uzmanı'nda olduğu gibi yirmi yılı aşkın bir süredir onkoloji, hemofili, talasemi ve diğer kronik rahatsızlıkları olan çocuk hastalara hizmet verdi. Bu süre zarfında, tıp eğitimi, prosedür hazırlama ve destek, miras ve yas hizmetleri ve ev ve okul yaşamına yeniden entegrasyon dahil olmak üzere hastalara ve ailelere hizmet verdi.

Bayan Clapsaddle ayrıca bir çocuk hastanesinde Klinik Süpervizörlüğü görevinde Çocuk Yaşam Uzmanları, Çocuk Yaşam Asistanları, Rekreasyon Terapistleri ve Müzik Terapistleri disiplinlerarası bir ekibin liderliğini yapmıştır. Bu görevde klinik beceri gelişimini destekledi, program büyümesi için veri topladı, araştırma çalışmalarına katıldı, yeni hasta hizmetleri geliştirmek için işbirliği yaptı ve hasta ve aile hizmetlerini en uygun hale getirmek için donör ilişkilerini geliştirdi. Jeanine’nin küresel katılımları Amerika, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Afrika’da değişmektedir. Kuzey Amerika dışındaki ilk akredite Çocuk Hayatı stajının geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük etti, tıbbi personelin hasta ve aile deneyimlerini iyileştirmesi için çocuk dostu sağlık uygulamaları hakkında el sağladı, pediatrik hasta sağlık sonuçlarını etkileyen psikososyal faktörler üzerine uluslararası konferanslar verdi ve Hindistan'daki amiral gemisi Çocuk Yaşamı programına destek ve gözetim sağlar.

Clapsaddle, Stephens College'dan İnsani Gelişim Lisans derecesine ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Thomas Üniversitesi'nden Psikoloji ve Evlilik ve Aile Terapisi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

JUSTIN PETKUS, MS, CFLE, CCLS
Başkan Yardımcısı
Ortaklıklar Yöneticisi
JPetkus@pediatricpotential.org

Justin Petkus, Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Aile Hayatı Eğitimcisi olarak çift diploma sahibidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır. 2018 yılında, araştırma ve uygulamasının özel olarak takdir görmesiyle Ulusal Aile İlişkileri Konseyi (NCFR) tarafından Yılın Aile Yaşamı Eğitimcisi seçilmiştir ve 2019'da Çocuk Yaşamı Uzmanları Derneği (ACLP) Petkus'u yıllık araştırma ödülüne layık görmüştür.

Justin, hastane ve toplum ortamlarında hem klinik hem de önleme temelli eğitim görevlerinde çocuklara ve ailelere hizmet etmiştir. Bu ortamlarda program geliştirme, araştırma projeleri, eğitimci ve liderlik geliştirme fırsatlarına katılmıştır.

Kuzey Amerika, Güney Doğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa'dan Petkus, pediyatrik hastalara ve ailelerine kültüre duyarlı bakım sağlama konusunda deneyim sahibidir. Bay Petkus, son görevinde Almanya'nın en büyük ve en eski akademik tıp merkezlerinden birinde ilk Çocuk Yaşam Uzmanı hizmetinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulundu ve ilk Alman Çocuk Yaşam Uzmanları ekibinin eğitiminden ve danışmanlığından sorumluydu. Petkus daha önce Katar'daki ilk sürdürülebilir Çocuk Yaşam Hizmetini uyguladı ve burada pediatrik psikososyal bakım uygulamalarını devletin halk sağlığı sistemi içindeki birden fazla bakım sistemine entegre etti.

Justin, dünya genelindeki sağlık bakım ortamlarının benzersiz kültürel bağlamında çocuklar ve aileler için sonuçları geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Hızla gelişen bir araştırmacı olarak, Orta Doğu pediatrik acil servis merkezinde bir çokdisiplinli çalışmada birincil araştırmacı olarak görev yapmıştır. Petkus, Güney Amerika ve Avrupa'da uluslararası konferanslarda pediatrik psikososyal bakım ve olumsuz çocukluk deneyimlerinin gelişmekte olan çocuk beyni üzerindeki etkileri konularında sunum vermiştir. Justin kendini pediatrik psikososyal sonuçları güçlendirmek için yeteneklerini artıran STK'lar, hastaneler ve klinikler için kaynak ağlarının ve desteklerin geliştirilmesine yardım etme adamıştır.

Bay Petkus şu anda Lüksemburg Üniversitesi Davranış ve Bilişsel Bilimler Bölümü Sağlık ve Davranış Enstitüsünde Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında doktora adayıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Central Michigan Üniversitesi'nden Çocuk Gelişimi alanında lisans ve İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Aynı zamanda Miami Üniversitesi'nde, Lüksemburg'daki John E. Dolibois Avrupa Merkezi'nin Aile Bilimi ve Sosyal Hizmet Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

HISHAM MORSI, MD, MS, PhD
Yönetim Kurulu Üyesi
Araştırma Sorumlusu
HMorsi@pediatricpotential.org

Dr. Morsi, Yaşam Kalitesi (QoL) ve psikososyal bakım baş danışmanıdır, ve İngiltere ve Katar'da on yılı aşkın bir süredir hematolojik ve onkolojik kanser hastası pediatrik, genç ve genç erişkin hastalara hizmet etmiştir. Bu süre zarfında, kanser hastalarına ve ailelerine kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış kanser, Yaşam Kalitesi ve psikososyal bakım sunmuş, yaşamı normalleştirme programlarına öncülük etmiş ve kanser hastaları için bir sivil toplum Yaşam Kalitesi destek programı yürütmüştür.

Şu anki yönetim pozisyonunda, Dr. Morsi özel bir araştırma programı, kanıta dayalı uygulama ve en gelişmiş gelişim psikolojik değerlendirme araçlarına dayalı çok disiplinli faaliyetler yürütmektedir. Aşırı psikososyal durumlar ile psikopatolojiler arasındaki açığı kapatmaktadır, böylece aşırı yaşam koşullarının ağır baskısı altında olan sağlıklı bireyler, psikolojik hastalar olarak görülmeden ve bu şekilde davranılmadan gelişimlerini sürdürebilmektedir. Ayrıca, İngiltere'deki Kingston Üniversitesi ve Kanada'daki Hasta Çocuklar Hastanesi gibi saygın uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yenilikçi e-sağlık sistemleri kullanarak genç kanser hastalarını kendi sağlık durumlarının ve idaresinin sorumluluğunu üstlenmeye cesaretlendirme konusunda çalışmaktadır.

Dr. Morsi, İskenderiye Üniversitesi'ndendan Tıp alanında Lisans derecesine, ABD'dek NVCC'den Gelişim Psikolojisi Diplomasına, Cardiff Üniversitesi'nden Psikiyatri dalında Yüksek Lisans derecesine ve Birleşik Krallık'taki Kingston Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahiptir ve bu bölümün üyesidir. Tıbbi ve sosyal çalışmalar konularında İngilizce ve Arapça dillerinde kitaplar ve makaleler yazmış, sunumlar vermiş ve stratejik atölye çalışmaları yaptmıştır.

SHEILA PALM, MA, CCLS
Yönetim Kurulu Üyesi
Uygulama Danışmanı
SPalm@pediatricpotential.org

Sheila Palm, diplomalı bir Çocuk Yaşamı Uzmanıdır ve daha önce Çocuk Yaşamı Konseyi olarak bilinen Çocuk Yaşamı Uzmanları Derneğinin (ACLP), Önceki Başkanı, Önceki Mali Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. ACLP'de stratejik planlama, akademik ve klinik standartlar, belgelendirme, finansal yönetim, uluslararası ilişkiler, üyelik inisiyatifleri ve çocuk programı incelenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerini yürütmüştür.

Sheila, kırk yılı aşkın bir süre boyunca Minnesota Çocuk Hastaneleri ve Kliniklerinde Çocuk Yaşamı Bölümü Müdürü/Yöneticisi olarak görev yaptı. Johns Hopkins Çocuk Hastanesinde çocuk yaşamı konusunda stajını tamamladıktan sonra, iki çocuk hastanesi, bir cerrahi merkez, toplum temelli hastaneler ve kendi kendini idare eden acil servisler içeren bir çok kampüslü pediatrik organizasyonda Minnesota çocuk yaşamı programını yönetti. Müzik terapisi, iyileştirici/dışavurumcu sanatlar ve kardeş programlama bu altmış üyeli çocuk yaşamı bölümünün yaşamsal bileşenleridir. 2018 yılında bu yöneticilik pozisyonundan emekli oluştur.

Sheila’nın klinik uygulaması ve iş deneyimi uluslararası pediatrik psikososyal hizmetlerini geliştirme ve güçlendirme konusundaki ilgisini ve desteğini beslemiştir. Priyanka Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak, Sheila, çocuklar ve aileleri için Pediatric Potential’ın küresel misyonunu geliştirme ve başarıya ulaştırma çalışmalarını desteklemektedir.

Palm, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado State Üniversitesi'nden Çocuk Gelişimi ve Aile İlişkileri alanında lisans derecesine ve Saint Mary’deki Minnesota Üniversitesi'nden İnsan Gelişimi ve Danışmanlık alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

PAULINA PÉREZ-DUARTE MENDIOLA, MD, MS
Yönetim Kurulu Üyesi
Kalkınma Direktörü
PPerezduarte@pediatricpotential.org

Paulina Pérez-Duarte klinik bir çocuk doktoru, tıbbi antropolog, üniversite öğretim görevlisi, konuşmacı ve yayınlanmış bir yazardır. Mesleki yaşamını çocuk sağlığının bütünsel sonuçlarını iyileştirmeye ve sağlık alanındaki eşitsizliği ele almaya adamıştır.

Paulina, tıbbi kariyeri boyunca genç hastalarına tutkuyla hizmet etti ve pediatri klinisyeni olarak mesleğini tüm yönleriyle geliştirmeye çalıştı. Buna tıp öğrencilerine ve asistanlara rehberlik etmek, Mexico City'de gelişen bir özel muayenehane kurmak, Latin Amerika'daki en ünlü pediatri hastanelerinden birinde sağlık hizmeti sunumunu ve hasta deneyimini aktif olarak iyileştirmek, ayrıca tıp pratisyenleri için Yaşam Kalitesi ile ilgili sağlık bakım programlarını araştırmak ve uygulamak, emzirme uygulamaları ve teşvik etmek hastalar ve bakıcıları ile etkili iletişim.

Meksika'da kırsal, uzak, yerli ve dezavantajlı topluluklarda çalışırken, Dr. Pérez-Duarte çocukların sağlık hizmeti sunumunu etkileyen çevresel, sosyal ve kültürel yönler konusunda tutkulu hale geldi. Bu deneyimlerden esinlenerek, Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi (HRQL) ve sağlık eşitsizlikleri ile ilgili araştırmalar yürüttü, bu da yerel pediatrik hastalar için geliştirilmiş program ve sonuçlara yol açtı. Bu sonunda onu Tıbbi Antropoloji alanında kariyer yapmaya yöneltti.

Şu anda Dr. Pérez-Duarte, kariyerini bir "Oyun ve Sağlık" araştırmacısı olarak geliştirme sürecinde. "Oyunun" hasta çocukların gelişimi, öğrenimi ve sağlık hizmeti deneyimleri üzerindeki derin etkisinin niteliksel kanıtını sağlamak ve ayrıca sağlık hizmetleri ortamlarında Sağlık Oyunu Uzmanlarının (Çocuk Yaşam Uzmanları) değerini anlamak için yüksek lisans tezini kullandı. Hastanede yatan çocukların, hastalık deneyimleriyle başa çıkma ve bunları anlamlandırma aracı olarak "Oyun" ve "hayal gücünü" nasıl kullandıklarıyla derinden ilgileniyor. Gelecekteki amaç, "Oyunun" yararları ve etkisine ilişkin daha fazla ölçülebilir, reddedilemez, bilimsel kanıt sağlamak ve bu süreçte hasta çocukları, doktorları ve hemşireleri ve ayrıca aile üyelerini güçlendirmektir. Buna ek olarak Paulina, sağlıkta çocuklarla ilgili konularda farkındalık yaratmak ve konuşmaları kışkırtmak için bir platform oluşturmak ve "Oyun" ve Çocuk Yaşamı Uzmanlarının tanıtımı gibi nedenleri teşvik etmek için sosyal medyayı kullandı.

Paulina, Anáhuac del Norte Üniversitesi'nden Tıp ve Cerrahi alanında lisans, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)) Pediatrik Uzmanlık Yüksek Lisans derecesi ve Üniversiteden Tıbbi Antropoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. College London (UCL). Pediatri Uzmanlığını Meksika Çocuk Hastanesi Federico Gómez'de (Hospitalil de México Federico Gómez (HIMFG)) tamamladı ve Acil Servis'in bir üyesi olarak on yıldan fazla bir süredir burada çalışıyordu. Hem İngilizce hem de İspanyolca makaleler yazdı ve sunumlar yaptı.

VALERIE COLGATE, MSGH, CCTSS
akademi üyesi
VColgate@pediatricpotential.org

Valerie çocuklara ameliyathanede multidisipliner kapasitelerde, toplum acil servisleri, pediatrik yoğun bakım, acil servis, tıbbi eğitim ve öğretim, doğum ve doğum, pediatrik aile sağlığı ve 18 yılı aşkın bir süredir araştırmacı olarak hizmet vermiştir. Bir sağlık uzmanı olarak görev yaptığı süre boyunca teknik destek, klinik bakım, psikososyal destek, konsültasyon ve uluslararası, anne, yenidoğan, çocuk sağlığı araştırmaları yaptı. Valerie’nin küresel deneyimleri Amerika Kızıl Haç, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, World Vision International ve Americares gibi kamu ve özel sektörlerle ABD, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'dan gelmektedir.

En son görevinde, Bayan Colgate, Kamboçya'da Destiny Rescue ile gönüllü bir Tıbbi İrtibat görevi görüyor. Görevleri, çocukların cinsel sömürüsü ve köleliği mağdurlarını kurtarmak, restore etmek ve korumaktır. Bayan Colgate, sağlık ziyaretleri ile tıbbi ziyaretlerde yararlanıcılara eşlik eden ve onları destekleyen, bakım ve ağ oluşturma yollarının geliştirilmesini destekleyerek yerel klinikler ve hastanelerle ortaklıklar kurmayı desteklemektedir. Halen, cinsel sömürü sonrası jinekolojik muayenelere ilişkin ergenler için travma ile bilgilendirilmiş, kültürel olarak duyarlı bir eğitim projesi üzerinde çalışmaktadır.

Colgate, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeybatı Üniversitesi'nden Küresel Sağlık Yüksek Lisansı derecesine sahiptir. Aynı zamanda Seks kaçakçılığı ve sömürüsü konusunda Sertifikalı Klinik Travma Uzmanıdır ve Travma Bilgili Bakım Uygulayıcısı Sertifikası sahibidir.

Suruthy Senthilkumar
Araştırma ve Geliştirme Görevlisi
Harika Kottakota
Araştırma görevlisi