BizМЫ
Çocuk Gelişimi Uzmanlarıyız
Küreseliz
İş Ortaklarıyız
Kar Amacı Gütmüyoruz

PSİKOSOSYAL BAKIM

Bizler, sağlık deneyimlerinin stresini ve kaygılarını en aza indirmek için tüm çocukların ve ailelerinin psikososyal bakıma ulaşabilmesi gerektiğine inanan çocuk gelişimi uzmanlarıyız.

EKİBİMİZLE TANIŞIN

HOLLY CLARK, MS, CTRS, CCLS
Yönetici Müdür
HClark@pediatricpotential.org

Holly Clark, Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Terapötik Rekreasyon Uzmanı olarak çift diploma sahibidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır.

Holly, hematoloji ve onkoloji alanlarında ve akut tıbbi rehabilitasyon ihtiyacı olan pediatrik hastalara Sertifikalı Çocuk Yaşamı Uzmanı olarak on iki yıldan uzun bir süredir hizmet etmiştir. Klinisyen olarak görev yaptığı sırada, çeşitli psikososyal bakım müdahaleleri sağlamış, toplumuna yeniden entegrasyon programlarına öncülük etmişti, destek grupları oluşturmuş ve ekili dış donör ve iş ortağı ilişkileri kurmaya çalışmıştır.

En son liderlik pozisyonunda, Clark, Katar'ın ilk sürdürülebilir Çocuk Yaşam Hizmetini hayata geçirmiş ve devlet halk sağlığı sisteminin pediatrik psikososyal bakım bölümünü dört yıldan fazla bir süre yönetmiştir. Katar'da bulunduğu dönemde, ülkenin Sağlık Bakanlığı (MOPH) tarafından resmi olarak tanınan Çocuk Yaşamı Uzmanlığı için mesleki lisans şartlarını başarıyla savunmuş ve ortak yazarı olarak çalışmıştır.

Holly'nin dünya genelindeki uzmanlığı Amerika2dan, Hindistan, Güney Doğu Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya uzanmaktadır. Son sekiz yıl boyunca, profesyonel bir danışman olarak, yönetim kurulu üyesi, araştırmacı, misafir öğretim görevlisi ve tıbbi misyon gönüllüsü olarak kendini kültürel açıdan duyarlı psikososyal bakımı teşvik etmeye adamıştır.

Bayan Clark, Oregon Üniversitesi'nden Yönetim ve Pazarlama alanında lisans derecesine ve Amerika Birleşik Devletleri San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden Terapötik Rekreasyon dalında Rekreasyon İdaresi odaklı Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

JEANINE CLAPSADDLE, MA, LMFT, CCLS
Başkan
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
JClapsaddle@pediatricpotential.org

Jeanine Clapsaddle, Diplomalı Bir Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Lisanslı bir Evlilik ve Aile Terapistidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır.

Jeanine, yirmi yıldan fazla bir süre boyunca onkoloji, hemofili, talasemi ve diğer kronik rahatsızlıkları olan pediatrik hastalara Sertifikalı Çocuk Yaşamı Uzmanı olarak hizmet etmiştir. Bu süre zarfında, tıbbi eğitim, yöntemsel hazırlık ve destek, veraset ve vefat hizmetleri ve ev ve okul yaşamına yeniden entegrasyon dahil uygulamalı hizmetler sunmuştur.

Şu an Klinik Danışman görevinde bulunan Clapsaddle, Disiplinlerarası Çocuk Yaşamı Uzmanları, Çocuk Yaşamı Asistanları, Rekreasyon Terapistleri ve Müzik Terapistleri ekibine liderlik etmektedir. Bu görevinde klinik becerilerin geliştirilmesinin desteklenmesi, programın gelişmesi için veri toplanması, araştırma çalışmalarına katılım, yeni hasta hizmetleri geliştirilmesinde işbirliği yapılması, bağışçı ilişkilerinin teşvik edilmesi, en iyi hasta ve aile hizmetlerini kolaylaştırmak için kurum yönetimiyle birlikte öğrencileri ve iş ortaklarını denetleme ve rehberlik etme görevlerini yürütmüştür.

Jeanine'nin dünya çapındaki deneyimleri Amerika’dan Hindistan’a, Güney Doğu Asya ve Afrika’ya uzanmaktadır. Kuzey Amerika dışındaki ilk akredite Çocuk Yaşamı stajının geliştirilmesine ve uygulanmasına önderlik etmiş, hasta ve aile deneyimlerinin iyileştirilmesi için sağlık çalışanlarına uygulamalı çocuk dostu sağlık uygulamaları sağlamış, pediatrik hasta sağlık bakım sonuçlarını etkileyen psikososyal faktörler hakkında uluslararası dersler vermiş ve Hindistan'ın öncü Çocuk Yaşamı programına destek ve gözeteim sunmuştur.

Clapsaddle, Stephens College'dan İnsani Gelişim Lisans derecesine ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Thomas Üniversitesi'nden Psikoloji ve Evlilik ve Aile Terapisi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

JUSTIN PETKUS, MS, CFLE, CCLS
Başkan Yardımcısı
Ortaklıklar Yöneticisi
JPetkus@pediatricpotential.org

Justin Petkus, Çocuk Yaşamı Uzmanı ve Aile Hayatı Eğitimcisi olarak çift diploma sahibidir ve Pediatric Potential’ın Kurucu Ortağıdır. 2018 yılında, araştırma ve uygulamasının özel olarak takdir görmesiyle Ulusal Aile İlişkileri Konseyi (NCFR) tarafından Yılın Aile Yaşamı Eğitimcisi seçilmiştir ve 2019'da Çocuk Yaşamı Uzmanları Derneği (ACLP) Petkus'u yıllık araştırma ödülüne layık görmüştür.

Justin, hastane ve toplum ortamlarında hem klinik hem de önleme temelli eğitim görevlerinde çocuklara ve ailelere hizmet etmiştir. Bu ortamlarda program geliştirme, araştırma projeleri, eğitimci ve liderlik geliştirme fırsatlarına katılmıştır.

Petkus, pediatrik hastalara ve ailelere kültürel açıdan duyarlı bakım sağlama konusunda Kuzey Amerika’dan, Güney Doğu Asya’ya ve Orta Doğu’ya kadar deneyimlere sahiptir. Son görevinde, Petkus Katar'daki ilk sürdürülebilir Çocuk Yaşamı Servisinin uygulanmasına ortaklık etmiştir, burada pediatrik psikososyal bakım uygulamalarını, devletin halk sağlığı sistemi içinde birçok bakım sistemine entegre etmiştir.

Justin, dünya genelindeki sağlık bakım ortamlarının benzersiz kültürel bağlamında çocuklar ve aileler için sonuçları geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Hızla gelişen bir araştırmacı olarak, Orta Doğu pediatrik acil servis merkezinde bir çokdisiplinli çalışmada birincil araştırmacı olarak görev yapmıştır. Petkus, Güney Amerika ve Avrupa'da uluslararası konferanslarda pediatrik psikososyal bakım ve olumsuz çocukluk deneyimlerinin gelişmekte olan çocuk beyni üzerindeki etkileri konularında sunum vermiştir. Justin kendini pediatrik psikososyal sonuçları güçlendirmek için yeteneklerini artıran STK'lar, hastaneler ve klinikler için kaynak ağlarının ve desteklerin geliştirilmesine yardım etme adamıştır.

Halen, Petkus, Sosyal ve Bireysel Gelişime Yönelik Bütünleştirici Araştırma Birimi (INSIDE) içinde Lüksemburg Üniversitesi Sağlık ve Davranış Enstitüsünde Klinik ve Sağlık Psikolojisinde Doktora Adayıdır. Amerika Birleşik Devletleri Central Michigan Üniversitesi'nden Çocuk Gelişimi ve Yüksek Lisans ve İnsani Gelişme ve Aile Çalışmaları bölümlerinde lisans derecesine sahiptir.

HISHAM MORSI, MD, MS, PhD
Yönetim Kurulu Üyesi
Araştırma Sorumlusu
HMorsi@pediatricpotential.org

Dr. Morsi, Yaşam Kalitesi (QoL) ve psikososyal bakım baş danışmanıdır, ve İngiltere ve Katar'da on yılı aşkın bir süredir hematolojik ve onkolojik kanser hastası pediatrik, genç ve genç erişkin hastalara hizmet etmiştir. Bu süre zarfında, kanser hastalarına ve ailelerine kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış kanser, Yaşam Kalitesi ve psikososyal bakım sunmuş, yaşamı normalleştirme programlarına öncülük etmiş ve kanser hastaları için bir sivil toplum Yaşam Kalitesi destek programı yürütmüştür.

Şu anki yönetim pozisyonunda, Dr. Morsi özel bir araştırma programı, kanıta dayalı uygulama ve en gelişmiş gelişim psikolojik değerlendirme araçlarına dayalı çok disiplinli faaliyetler yürütmektedir. Aşırı psikososyal durumlar ile psikopatolojiler arasındaki açığı kapatmaktadır, böylece aşırı yaşam koşullarının ağır baskısı altında olan sağlıklı bireyler, psikolojik hastalar olarak görülmeden ve bu şekilde davranılmadan gelişimlerini sürdürebilmektedir. Ayrıca, İngiltere'deki Kingston Üniversitesi ve Kanada'daki Hasta Çocuklar Hastanesi gibi saygın uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yenilikçi e-sağlık sistemleri kullanarak genç kanser hastalarını kendi sağlık durumlarının ve idaresinin sorumluluğunu üstlenmeye cesaretlendirme konusunda çalışmaktadır.

Dr. Morsi, İskenderiye Üniversitesi'ndendan Tıp alanında Lisans derecesine, ABD'dek NVCC'den Gelişim Psikolojisi Diplomasına, Cardiff Üniversitesi'nden Psikiyatri dalında Yüksek Lisans derecesine ve Birleşik Krallık'taki Kingston Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahiptir ve bu bölümün üyesidir. Tıbbi ve sosyal çalışmalar konularında İngilizce ve Arapça dillerinde kitaplar ve makaleler yazmış, sunumlar vermiş ve stratejik atölye çalışmaları yaptmıştır.

SHEILA PALM, MA, CCLS
Yönetim Kurulu Üyesi
Uygulama Danışmanı
SPalm@pediatricpotential.org

Sheila Palm, diplomalı bir Çocuk Yaşamı Uzmanıdır ve daha önce Çocuk Yaşamı Konseyi olarak bilinen Çocuk Yaşamı Uzmanları Derneğinin (ACLP), Önceki Başkanı, Önceki Mali Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. ACLP'de stratejik planlama, akademik ve klinik standartlar, belgelendirme, finansal yönetim, uluslararası ilişkiler, üyelik inisiyatifleri ve çocuk programı incelenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerini yürütmüştür.

Sheila, kırk yılı aşkın bir süre boyunca Minnesota Çocuk Hastaneleri ve Kliniklerinde Çocuk Yaşamı Bölümü Müdürü/Yöneticisi olarak görev yaptı. Johns Hopkins Çocuk Hastanesinde çocuk yaşamı konusunda stajını tamamladıktan sonra, iki çocuk hastanesi, bir cerrahi merkez, toplum temelli hastaneler ve kendi kendini idare eden acil servisler içeren bir çok kampüslü pediatrik organizasyonda Minnesota çocuk yaşamı programını yönetti. Müzik terapisi, iyileştirici/dışavurumcu sanatlar ve kardeş programlama bu altmış üyeli çocuk yaşamı bölümünün yaşamsal bileşenleridir. 2018 yılında bu yöneticilik pozisyonundan emekli oluştur.

Sheila’nın klinik uygulaması ve iş deneyimi uluslararası pediatrik psikososyal hizmetlerini geliştirme ve güçlendirme konusundaki ilgisini ve desteğini beslemiştir. Priyanka Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak, Sheila, çocuklar ve aileleri için Pediatric Potential’ın küresel misyonunu geliştirme ve başarıya ulaştırma çalışmalarını desteklemektedir.

Palm, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado State Üniversitesi'nden Çocuk Gelişimi ve Aile İlişkileri alanında lisans derecesine ve Saint Mary’deki Minnesota Üniversitesi'nden İnsan Gelişimi ve Danışmanlık alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.